Predavanje

Predavanja

Mar 19

Linijski program - Menjanje kostima

Menjanje kostima znači da će u nekom trenutku naš lik, na primer, podići ruku, osmehnuti se, napraviti korak i slično.
Pročitaj više

Mar 12

Linijski program - Dijalog

Upoznavanje sa osnovnim linijskim pristupom programiranja.
Pročitaj više

Mar 5

Okruženje programa Scratch

Upoznavanje sa izgledom Skreča i njegovog okruženja, odnosno interfejsa.
Pročitaj više

Feb 19

Otvaranje i čuvanje dokumenta

osnovni rad sa dokumentom podrazumeva: kreiranje, otvaranje, čuvanje dokumenta.
Pročitaj više

Feb 19

Korišćenje dodatnih programa

Kao i Paint tako i Notpad se instalira sa Windows operativnim sistemom u pomоćnim programi Accessories.
Pročitaj više

Feb 19

Rad sa datotekama i fasciklama

Kreiranje nove fascikle, promena naziva fascikle/dokumenta, brisanje fascikle/dokumenta.
Pročitaj više

Izreke

Kompjuteri su olakšali činjenje mnogih stvari,
ali mnoge stvari koje su olakšali nije ni bilo potrebno činiti.

Andy Rooney Andy Rooney
Američki radio i televizijski pisac