Predavanje

Pokretanje i prekid rada operativnog sistema

Uključivanje računara

Ako želimo da koristimo računar treba da ga uključimo. Dugme za uključivanje, kod većine računara, nalazi na prednjoj strani kućišta. Pored kućišta potrebno je uključiti i monitor. Ako su oba uređaja uključena, ubrzo bi na ekranu trebalo da se pojavi ispis sa nekim osnovnim informacijama o računaru.

Operativni sistem, dok računar radi, mora biti učitan u radnu memoriju računara. Kad je računar isključen, radna memorija je prazna.

Kako se obavlja učitavanje operativnog sistema u radnu memoriju računara kada je operativni sistem baš taj koji se brine o svim procesima u računaru, pa i o učitavanju svih programa u memoriju?

Nakon uključivanja računara, izvršava se tzv. boot sekvenca koja obuhvata:

 • uključivanje internog napajanja, koji generiše stabilan napon za sve ostale delove računara;
 • nakon toga procesor je spreman za izvršavanje ali nema šta da izvrši jer je memorija prazna. Zato je procesor preprogramiran da potraži BIOS ROM čime započinje da izvršava BIOS boot program;
 • BIOS obavlja power-on self test (POST). To je dijagnostički program koji testira hardver - da li su svi neophodni delovi prisutni i ispravni. Ovaj deo se veoma brzo izvršava tako da je skoro neprimetan, ukoliko ne nađe problem. Ako BIOS pri ovom testu pronađe neki nedostatak koji onemogućuje ispravan rad računara, boot (podizanje OS) se prekida;
 • BIOS traži grafičku karticu i inicijalizuje je. Tek tada vidimo određeni sadržaj na ekranu računara;
 • Sadržaj koji se prikazuje na ekranu je BIOS STARTUP SCREEN (Startni ekran biosa). Tu se nalaze informacije: Proizvođač BIOS-a, verzija, datum BIOS-a, taster koji treba pritisnuti za BIOS setup, serijski broj BIOS-a itd;
 • BIOS nastavlja sa testiranjem hardvera, kao npr. merenje kapaciteta memorije, pravi spisak priključenih uređaja. BIOS će ispisati poruku na ekranu ako naiđe na grešku u ovoj fazi procesa;
 • ako faza prođe bez grešaka BIOS ispisuje konfiguraciju sistema: tip procesora, radni takt, tipove i veličine hard diskova, flopi diskova, cd i dvd , kapacitet i tip radne memorije, serijske i paralelne portove i sl;
 • BIOS traži tzv boot slog – deo u kome se nalazi program koji zna na kojoj se memorijskoj lokaciji i na kom medijumu nalazi operativni sistem. Load modul se izvršava i operativni sistem se učitava sa hard diska (ili nekog drugog medijuma) u memoriju računara;
 • Nakon izvršenog učitavanja operativnog sistema na ekranu se pojavljuje grafičko radno okruženje ili sistemski prompt. Kod grafički orjentisanih OS javlja se ovo prvo a kod komandno orjentisanih ovo drugo. Sistemski prompt je znak koji OS ispisuje na ekranu i znači da je spreman da prihvati korisničku komandu i to baš tu gdje je znak ispisan.

Pogledajte i sledeće teme:

Isključivanje računara

Kada želite da završite sa radom i da isključite računar, morate da naredite Windowsu da preduzme sve radnje kako bi se bezbedno isključio računar. Napomenimo da treba sve otvorene programe i dokumenta zatvoriti.

 1. Isključivanje započinjemo klikom na dugme Start.
 2. Kliknemo da dugme Shut down i isključićemo računar.

Ukoliko kliknemo na strelicu pored ovog dugmeta pojavljuju se sledeće stavke:

 • Switch User – prijavljivanje novog korisnika,
 • Log Off – odjavljivanje korisnika,
 • Lock – zaključati,
 • Restart – isključi se pa se ponovo uključi. Ovu opciju birate kada računar počne da radi nepouzdano ili nakon instalacije novih programa
 • Sleep – isključi, ali programi mogu biti otvoreni,
 • Hibernate – računar je u hibernaciji (čim pomerite miš aktiviraće se)