Predavanje

Podešavanje parametara radnog okruženja

Podešavanja pozadine Desktop-a

Grafičko okruženje daje mogućnost korisnicima da podese svoje radno okruženje. Promena pozadinu Desktop-a može da se uradi na sledeći način:

 • desni taster miša klik na prazan deo Desktop-a,
 • biramo opciju Personalize,
 • a zatim, biramo Desktop Background,
 • iz padajuće listi izabere se lokacija (folder) u kojem se nalaze teme, izaberete neku od ponuđenih pozadina ili na opciji Browse pronađite neku od svojih slika, kliknete na dugme Select All i
 • potvrdite izbor klikom na dugme Save Changes.

Podešavanja ikona na Desktop-a

Postavljenje ili sklonjanje nekih od osnovnih ikona potrebno je:

 • desni taster miša klik na prazan deo Desktop-a,
 • biramo opciju Personalize,
 • zatim birate Change Desktop Icons,
 • u prozoru Desktop Icon Settings postavite ček za ikone koje želite da budu prikazane na Desktop-u i
 • potvrdite izbor dugmetom OK.

Podešavanja Screen Saver

Postavljenje opcije Screen Saver - zaštita monitora.

 • desni taster miša klik na prazan deo Desktop-a,
 • biramo opciju Personalize,
 • izaberete Screen Saver,
 • u sekciji Screen Saver podesite željeni izgled čuvara ekrana i vreme posle koga se čuvar ekrana pojavljuje (u slučaju da nije bilo nikakve aktivnosti),
 • potvrdite izbor klikom na dugme OK.

Podešavanja Rezolucije ekrana

Postavljenje rezolucije ekrana:

 • desni taster miša klik na prazan deo Desktop-a,
 • biramo opciju Personalize,
 • izaberete Display,
 • zatim, birate opciju Adjust resolution,
 • iz padajuće liste Resolution biramo željenu rezoluciju,
 • potvrdite izbor klikom na dugme OK.