Predavanje

Pokretanje aplikacija u grafičkom radnom okruženju

Windows nudi nekoliko različitih načina da pokrenete aplikaciju (program).

Prvi način pokretanja programa je preko Start dugmeta, a drugi način pokretanja programa je pomoću ikona. Ikone sa kojima mogu da se pokrenu programi su prečice (shortcut) i prepoznaju se po strelici u levom donjem uglu. Na primer, prečica kojom se pokreće program Paint izgleda kao na slici. Dovoljno je samo dva puta kliknuti levim tasterom miša na ikonu i program koji ikona predstavlja se pokreće. Bilo gde da vidite ikonu, možete je na ovaj način pokrenuti.

Pokretanje aplikacija u Windows XP

Pokretanje program Paint:

  • izaberite Start
  • All Programs
  • Accessories
  • kliknite na ikonu Paint

Pokretanje aplikacija u Windows 7

Pokretanje program Paint:

  • izaberite Start
  • All Programs
  • Accessories
  • kliknite na ikonu Paint