Predavanje

Rad sa ikonama

Osnovne ikone na desktopu

Ikona Computer predstavlja tzv. „ulaznicu“ u vaš računar. Prozor koji se pojavi nakon otvaranja ove ikone obezbeđuje vam da pristupate uređajima kao što su CD-DVD, disketa, čvrsti disk (Hard Disc), USB Disk...

Korisnici Windows XP operativnog sistema koristili su ikonu My Documents. Ona se i dalje nalazi na desktopu ali se ne zove My Documents već nosi naziv korisničkog imena Windows naloga u koji se prijavili prilikom prijave u sistem.

Ikona sa imenom korisničkog naloga predstavlja jedinstveno mesto gde se čuvaju vaši dokumenti. Svi programi u kojima radite znaju da dokumente treba čuvati u ovom folderu, osim ako ih vi namerno ne uputite na neko drugo mesto. Svi dokumenti se otvaraju jednostavnim dvoklikom na ikonu odabranog.

Kada vam nešto smeta i želite da ga uklonite, dovoljno je "baciti" to u kantu za smeće ili Recycle Bin. Svaka ikona koju obrišete, smešta se na mesto predviđeno za nepotrebne stvari. U bilo kom trenutku možete da otvorite kantu i vratite obrisani rad na desktop ili, prostije rečeno, da po potrebi vratite prethodno bačenu stvar. Kada želite da obrišete neku ikonu, dovoljno je da je odvučete do kante (potrebno je da se kanta zasenči plavom bojom) i otpustite taster miša.

Drugi način je da jednostavno kliknete na ikonu koju želite da obrišete i pritisnite taster Delete na tastaturi. Windows će vam postaviti pitanje da li ste sigurni da želite da obrišete tu ikonu. Pritiskom na dugme Yes (da) potvrđujete, a sa No (ne) opozivate brisanje.

Današnji računari imaju mogućnost povezivanja sa drugim računarima. Ikona Network vam omogućuje da pristupite drugim računarima sa kojima je vaš povezan.

Još jedna ikona koju ćete pronaći na desktopu je Control Panel. Ona vam omogućava da uđete u prozor u kom imate mogućnost menjanja raznih podešavanja vezanih za rad čitavog računara.

Ostale ikone

Pored ikona koje služe za pokretanje raznih programa (aplikacija) na desktopu, postoje i razne druge ikone koje predstavljaju foldere, fajlove, razne uređaje, štampače...

Primeri nekih ikona koje služe za pokretanje programa:

ikona programa WordPad
ikona programa Internet Explorer
ikona programa MS Word 2010
ikona programa MS Excel 2010

Folderi se predstavljaju ikonama koje imaju izgled male žute fascikle. Ako se dva puta klikne na ovakvu ikonu, otvara se prozor sa sadržajem foldera:

ikona koja predstavlja folder
ikona koja predstavlja folder koji se deli kroz mrežu

Razni uređaji se takođe predstavljaju ikonama. Neke od tih ikona su:

ikona koja predstavlja hard disk
ikona koja predstavlja DVD ROM (CD ROM)
ikona koja predstavlja USB uređaj
ikona mrežnog diska
ikona koja predstavlja štampač

Ikone koje predstavljaju datoteke (vaše dokumente) prepoznajete po tome što najčešće izgledaju kao list papira sa oznakom programa koji ih otvara u gornjem levom uglu. Primeri ikona nekih tipova fajlova:

Ekstenzija Ikona Opis
*.txt Tekst koji nije formatiran - kreiran u editoru Notepad
*.doc Tekst kreiran u programu za obradu teksta MS Word 97-2003
*.docx Tekst kreiran u programu za obradu teksta MS Word 2007-2013
*.xls Radna sveska kreirana u programu za tabelarne kalkulacije MS Excel 97-2003
*.xlsx Radna sveska kreirana u programu za tabelarne kalkulacije MS Excel 2007-2013
*.mdb Baza podataka kreirana u programu MS Access 97-2003
*.accdb

Baza podataka kreirana u programu MS Access 2007-2013

*.ppt Multimedijalna prezentacija kreirana u MS PowerPoint 97-2003
*.pptx Multimedijalna prezentacija kreirana u MS PowerPoint 2007-2013
*.bmp
*.jpg
Predstavljaju sliku ili crtež

*.wav
*.mp3
*.midi

Audio zapisi
*.avi
*.mpeg
Video zapisi
*.zip Kompresovani folder
*.exe
*.bat
*.com
Izvršna datoteka