Predavanje

Komponente prozora i njegova uloga

Sama reč Windows u prevodu sa engleskog jezika znači prozori. Zamisao kreatora ovog operativnog sistema jeste da sve poslove obavljate u standardizovanim prozorima, bilo da radite sa tekstom u programu Word, tabelarne proračune u programu Excel ili da šaljete elektronsku poštu putem programa Outlook. U bilo kom od ovih slučajeva dovoljno je da poznajete osnovne elemente prozora da biste vešto rukovali njima. Praktično, to znači da je dovoljno jednom naučiti osnovne radnje sa elementima prozora da biste ih kasnije mogli primeniti u svim ostalim programima.

Postoje četiri vrste prozora, a to su:

  • prozor foldera (grupni prozor),
  • prozor aplikacije,
  • prozor dokumenta,
  • prozor za dijalog.

Prozor foldera (grupni prozor)

Ovo je prozor u kojem su prikazani programi, folderi (fascikle) i dokumenta koji propadaju jednoj grupi.

Prozor aplikacije i prozor dokumenta

Prozor u kome se izvršava neki program (aplikacija) u Windows okruženju. S obzirom na to da jedan program može da radi istovremeno sa više dokumenata, svaki dokument se kreira u svom prozoru dokumenta.

Prozor za dijalog

Ovaj prozor služi za komunikaciju korisnika i operativnog sistem ili aplikacije. Operativni sistem šalje poruku upozorenja ili obaveštenja, a aplikacija očekuje biranje dodatnih opcija korisnika.

Osnovni elementi prozora

Svi prozori sa kojima ćete se sretati u toku rada sa računarima imaju elemente koji ćemo objasniti u nastavku.