Predavanje

Rad sa prozorima

Svi prozori sa kojima ćete se sretati u toku rada sa računarima imaju elemente koji ćemo objasniti u nastavku.

Dugme za minimiziranje prozora

Služi za skrivanje prozora sa radne površine. Klik na taster Minimize uzrokuje da prozor nestaje sa ekrana i jedino ostaje vidljiv na Taskbar-u. Klikom na pravougaonik na Taskbar-u koji predstavlja minimizovan prozor dovodi do njegovog otkrivanja (Restore) ili ponovnog vraćanja na ekran. Vrlo je važno da zapamtite da minimizovanjem samo sklanjate prozor sa ekrana, ali ga ne zatvarate. Minimizovan prozor se ne vidi, ali je program i dalje otvoren.

Dugme za maksimizovanje i restore prozora

Kada se otvori neki prozor, on zauzme jedan određeni deo ekrana. Ako želite da vam određeni prozor zauzme ceo ekran i da samo njega vidite, potrebno je da kliknete na dugme za maksimizovanje i prozor će se automatski proširiti na ceo ekran. Sada se na mestu dugmeta za maksimizovanje pojavilo se dugme sa nazivom Restore. Klikom na ovo dugme vraćate prozor u prvobitno stanje.

Dugme za zatvaranje prozora

Pritiskom na ovo dugme prozor se zatvara. To je suštinska razlika između zatvorenog i minimizovanog prozora. Veliki broj otvorenih prozora u istom trenutku, bilo da su oni vidljivi na ekranu ili minimizirani, usporavaju rad Windows-a, pa zbog toga uvek treba da zatvorite prozore koji vam više ne trebaju. Prilikom zatvaranja, prozor nestaje sa ekrana i sa Taskbar-a.

Traka alatki - Tool bar

Pored osnovnih elemenata, svaki prozor ima svoje komande pomoću kojih obavljamo željene poslove. Međutim, ne koriste se sve komande podjednako često: neke se koriste češće, a neke ređe. Da bi se izbeglo tumaranje po menijima u potrazi za komandama, Windows dozvoljava da koristimo tzv. trake alatki (engl. Toolbars).

Elementi prozora Microsoft Office 2007/2010/2013 - Ribbon kartice

Prozor u kome se otvara Microsoft Office 2010 izgleda nešto drugačije od prozora koje smo upoznali do sada. Postoje novi elementi i potpuno drugačiji pristup organizaciji komandi i alata.

Na naslovnoj liniji ispisan je naziv programa i dokumenta koji je otvoren, a sa leve strane nalazi se traka sa ikonama koje se najčešće koriste (Quick Access Toolbar - QAT) i služi za brži pristup komandama.

Dugmad za zatvaranje, minimizovanje i maksimizovanje (Restore) prozora nalaze se u gornjem desnom uglu, kao i kod drugih prozora.

U Microsoft Office 2007/2010/2013 alati i komande organizovani su na potpuno nov način - pomoću Ribbon kartica. Kada se klikne na neku od kartica, pred nama se pojave sve opcije koje se najčešće koriste u radu, organizovane u logičke celine – grupe (sekcije). Primetite da su unutar svake kartice komande grupisane po nameni. Do ostalih opcija dolazi se klikom na strelicu u donjem desnom uglu grupe Dialog Box Launcher.

Ispod kartica je radna površina prozora oivičena horizontalnim i vertikalnim lenjirom i klizačima koji služe za pregled dokumenta. Na statusnoj liniji nalazi se prikaz informacija o dokumentu, a u njenom desnom kraju prečice za menjanje prikaza dokumenta i klizač za promenu veličine prikaza dokumenta. Sve što ste dosad naučili u radu sa prozorima možete primeniti i na ovaj prozor (promena položaja i veličine, minimizovanje, maksimizovanje, zatvaranje prozora).

Radna površina prozora

Centralni deo prozora zauzima radna površina programa. To je svakako najvažniji deo radnog prostora, jer tu nastaju vaše kreacije. U programu Paint ste na radnoj površini crtali crteže, u programu Word ćete kreirati tekstove, u programu Excel ćete raditi tabelarne proračune...

Bez obzira u kom programu radite, postoje određeni elementi i mogućnosti koje možete da izvodite sa radnom površinom.

Pregledanje sadržaja prozora - Klizači

Pošto je prozorima dozvoljeno da imaju proizvoljnu veličinu, moguće je da u pojedinim trenucima na njihovu radnu površinu ne stane sve što radimo. Na primer, neki tekstovi u programu Word imaju više stranica i one ne mogu sve da stanu na njegovu radnu površinu. Da biste bili u stanju da vidite i nađete sve stranice unutar prozora, koristite klizače. Postoje horizontalni i vertikalni klizači i koristićete ih u zavisnosti u kom pravcu postoji sadržaj koji ne vidite. Kroz sadržaj se krećete klikom na trouglove koji pokazuju smer „klizanja“ ili hvatanjem samog klizača i pomeranjem u željenom pravcu.

Statusna traka - Status bar

To je traka koja se nalazi na dnu prozora i služi za ispisivanje raznih informacija. Ova traka je opciona, tj. može da se ukloni sa prozora ukoliko nam je nepotrebna. Statusna traka u programu Word je zadužena da vas informiše na kojoj stranici trenutno radite i koliko stranica ima vaš dokument, a sadrži i neke druge informacije.

Promena veličine i položaja prozora

Prozori su elementi kojima možete, u zavisnosti od potrebe, menjati dimenzije i položaj na Desktop-u. Da bi ste mogli da radite sa prozorom isti mora da bude aktivan (da se nalazu iznad svih otvorenih prozora odnosno da mu naslovna linija bude tamnoplave boje). Svaki otvoren prozor ima adekvatno dugme - Task na liniji zadataka. Prozor koji je aktivan na taskbar-u razlikuje se od drugih prozora (svetlije je boje). Da biste aktivirali neki drugi prozor dovoljno je da na taskbar-u kliknete na njegovu ikonu.

Ukoliko u okviru istog programa imate otvoreno više datoteka klikom na ikonu programa u liniji zadataka će se otvoriti prikaz svih otvorenih datoteka u otvoru tog programa pa ćete moći da izaberete koju tačno datoteku želite da otvorite.

Prelazak iz jednog u drugi prozor može da se izvrši i tako što se levim tasterom miša klikne na bilo koji deo prozora koji želite da aktivirate (u tom slučaju morate da vidite bar deo prozora na desktopu) ili pomoću tastature ako istovremeno pritisnete tastere Alt i Tab.

Promena položaja prozora

Da biste pomerili aktivni prozor potrebno je da pokazivač miša (strelicu) dovedete na naslovnu liniju i da pritisnete i držite levi taster miša. Ne puštajući levi taster pomerite miša. Sa pomeranjem miša pomera se i prozor.

Kada ste postavili prozor na željenu poziciju jednostavno pustite levi taster i prozor će ostati na datoj poziciji.

Promena veličine prozora

Slično kao što se pomera prozor menja se i njegova veličina. U ovom slučaju potrebno je da pokazivač miša dovedete na okvir prozora. Kada se budete nalazili tačno iznad okvira, vaš pokazivač miša (strelica) promeniće izgled u zavisnosti na kom okviru se nalazite. Sve što je potrebno da uradite isto je kao kod pomeranja prozora, tj. da pritisnete i držite levi taster miša i pomerate miša.

Kada ste dobili željenu dimenziju prozora otpustite levi taster i prozor će zadržati novu dimenziju.