Predavanje

Rad sa datotekama i fasciklama

Kreiranje nove fascikle na Desktop-u

- kliknete desnim tasterom miša na Desktop

- kad se pojavi pomoćni meni, izaberete stavku New, a zatim u podmeniju koji se otvori izaberete stavku Folder;

- u tom času, Windows će dodati ikonu nove fascikle, a u delu imena ikone će očekivati da unesete novo ime. Ako odmah počnete da kucate novo ime, prethodno ime (New Folder) će nestati, a pojaviće se upravo otkucano ime

- po završetku unosa imena, pritisnite taster Enter ili kliknite bilo gde na Desktop, ali van te ikone.

Kreiranje novog foldera - Animacija

Promena naziva fascikle/dokumenta

Kada želite da promenite ime fascikle ili dokumenta, to možete izvesti na sledećih načina:
- desnim tasterom kliknite na fascikle/dokumenta, a potom iz pomoćnog menija izaberite stavku Rename (preimenuj);

- zatim ukucajte novi naziv i pritisnite taster Enter.

Promena naziva fascikle - Animacija

Brisanje fascikle/dokumenta

Brisanje se može izvesti na više načina. Najlakši je sledeći:
- selektujte fascilku ili dokument koji želite da obrišete
- pritisnite taster Delete na tastaturi

- na prozoru koji će se pojaviti potvrdite brisanje klikom na taster Yes.

Brisanje dokumenta - animacija

Premeštanje i kopiranje fascikle/dokumenta

Windows nudi veliki broj načina kako se fascikle i dokumenta mogu kopirati i premeštati.
- selektujte fasciklu ili dokument koje želite da premestite
- desnim tasterom miša kliknite na selekciju i odaberite Cut opciju sa pomoćnog menija - otvorite fasciklu gde želite da premestite selektovanu fasciklu ili dokument
- desnim tasterom miša kliknite u tu otvoreni fasciklu i sa pomoćnog menija odaberite opciju Paste

Napomena: Proces kopiranja je sličan procesu premeštanja s tima da u drugom koraku umesto opcije Cut potrebno je izabrati opciju Copy.

Premeštanje i kopiranje fascikle/dokumenta - animacija

Promena statusa dokumenta – atribut Read-only

Status dokumenta možete promeniti na sledeći način:
- desni klik na dokument,
- izaberite Properties,
- kartica General i u sekciji Attributes potvrdite ili poništite atributa Read-only.


Ukoliko potvrdite da je Read-only atribut uključen i pokušate da sačuvate promene u tom dokumentu, program vam to neće dozvoliti – što i jeste suština ovog atributa. Dakle, moćićete samo da čitate dokument ali ne i da čuvate promene u njemu.