Predavanje

Korišćenje dodatnih programa

Notepad

Kao i Paint tako i Notpad se instalira sa Windows operativnim sistemom u pomоćnim programi Accessories. Izborom ove opcije startuje se aplikacija Notepad i kreira dugme aplikacije Notepad u liniji poslova (Taskbar).

Korišćenje aplikacije NOTEPAD, postupak:
 • START dugme
 • PROGRAMS opcija
 • ACCESSORIES opcija
 • NOTEPAD opcija
 • Otvara se NOTEPAD prozor
 • Kreira se dugme aplikacije NOTEPAD u liniji poslova /TASKBAR/

Paint

Pri instalaciji Windows operativnog sistema instaliraju se i pomоćni programi (Accessories), jedan od njih je i aplikacija za crtanje Paint. Programs meni sadrži opciju Accessories, a njenim aktiviranjem se otvara Accessories meni koji sadrži Paint opciju. Izborom ove opcije startuje se aplikacija Paint i kreira dugme aplikacije Paint u liniji poslova (Taskbar).

Napomena: Ostale aplikacije u Windows operativnog sistema startaju se na isti način kao što je opisano za Paint.

Korišćenje aplikacije PAINT, postupak:
 • START dugme
 • PROGRAMS opcija
 • ACCESSORIES opcija
 • PAINT opcija
 • Otvara se PAINT prozor
 • Kreira se dugme aplikacije PAINT u liniji poslova /TASKBAR/