Predavanje

Otvaranje i čuvanje dokumenta

Kreiranje novog dokumenta

 1. FILE meni
 2. NEW opcija
 3. NEW DOCUMENT pane
 4. BLANK DOCUMENT opcija
 5. Kreira se dokument u WORD-u.

Slika preuzeta sa sajta http://www.znanje.org/

Otvaranje dokumenta

 1. FILE meni
 2. OPEN opcija
 3. OPEN dijalog prozor
 4. Izabrati folder
 5. Izabrati dokument.
 6. OPEN dugme.
 7. Otvara se dokument u WORD-u.

Slika preuzeta sa sajta http://www.znanje.org/

Čuvanje (arhiviranje) dokumenta

 1. FILE meni
 2. SAVE AS opcija
 3. Izabrati folder
 4. Otkucati ime dokumenta pod kojim se čuva
 5. SAVE dugme.
 6. Na folderu (u ovom slučaju na DESKTOP-u) se pojavljuje novi WORD-ov dokument

Slika preuzeta sa sajta http://www.znanje.org/

Čuvanje promena na dokumentu

 1. Linija alata za brzi pristu /QUICK ACCESS TOOLBAR/
 2. SAVE dugme
 3. Dokument se snima na istoj lokaciji pod istim imenom

Slika preuzeta sa sajta http://www.znanje.org/

Vežba

1) Kreirajte folder INFORMATIKA na desktopu.
2) Otvorite program Paint i nacrtajte dva kruga.
3) Sačuvajte crtež u folderu INFORMATIKA, a nazim crteža je DVA KRUGA.
4) Zatvorite program Paint.
5) Promenite ime foldera INFORMATIKA u SKOLA.
6) Folder SKOLA obriši.