Predavanje

Okruženje programa Scratch

Skreč je napravljen za decu od 9 do 16 godina, ali koriste ga i odrasli. Ovo je programski jezik koji omogućava da se napravi animacije, kompjuterske igre, interaktivne priče, umetnički crteži, stripovi, prezentacije i slično.

Izgled Skreča i njegovo okruženje, odnosno interfejs možemo videti na slici.

Meni

Odabirom opcije File, otvoriće se padajuća lista:

 • New - otvara novi projekat
 • Open - otvara projekat koji je već sačuvan
 • Save - sačuvaj promene u otvorenom projektu
 • Save as - sačuvaj projekat pod novim imenom
 • Record Project Video - sačuvaj projekat u obliku filma
 • Share to website - podeli svoj projekat sa drugima na web sajtu Scratch-a
 • Check for updates - nove verzije sa zvaničnog sajta
 • Quit - zatvori projekat

Odabirom opcije Edit, otvoriće se padajuća lista:

 • Undlete - vratća obrisani objekat na scenu
 • Smail stage layout - vizuelno smanjuje prostor za scenu, a povećava radni prostor
 • Turbo mode - ubrzava izvršenje skripte

Odabirom opcije Tips - otvara se pomoćni prozor sa desne strane radnog okruženja.

Odabirom opcije About - otvara web stranicu o Scratch-u

Scena

Prostor u kojem se izvršava naš projekat (program, igrica, animacija i slično) je Scena (pozornica) u kojem se pojavljuju likovi.

Likovi

Kreiranjem projekta mogu se uvesti i likovi koji u njemu učestvuju. Pokretanjem Skreč-a automatski se pojavljuje lik mačka (što je i logo ovog programa).

Pored lika mačka može se u projekat uključiti razni likovi iz bibliote liova koje dolaze sa samim programom. A mogu se uvesti i slike sa našeg računara.

Svakom liku mogu da se pridruže različit izgled, zvuk i ponašanje. Kao i mogućnost da sami nacrtamo svoj lik.

Pozadina

U projekat se mogu koristiti razne pozadine iz biblioteke samog programa, ali se mogu koristiti i slike sa računara. Postoji i mogućnost da sami nacrtamo svoju pozadinu.

Alati

Ova grupa alata može da se primeni na naše likove, pozadinu i blok-naredbe (skripte).

Alati su: Duplicate (umoži), Delete (obriši), Grow (uvećaj), Shrink (umanji) i Block help (pomoć).

Kartice

Imamo tri kartice Script (nalaze se blok naredbe koje koristimo za realizaciju našeg projekta), Costumes (likovi iz bibliote imaju više varijanti prikaza) i Sound (možemo koristit zvok).

Grupe komandi

S obzirom da ima puno blok-naredbi (script-ova) one su podeljene po svoj funkcionalnosti u grupe. Da bi ih lakše pamtili obeležene su različitim bojama.

Blok-naredbe

Odabirom grupe naredbi i ovom delu se pojavljuju blok-naredbe iz te grupe.

Radni prostor - slaganje blok-naredbi

Projekat se kreira spajanjem raznobojnih blok-naredbi. Ova sličnost može da se poveže sa slaganjem raznobojnih Lego kockica da bi konstruisali različite elemente.

Svaki projekat može da sadrži jednu ili više blok-naredbi (skripti). Taj skup blok-naredbi se pridružuje nekom liku ili pozadini.