Predavanje

Linijski program - Dijalog

Primer linisjskog programa najbolje je upoznati praveći animaciju jednog vica. Junaci vica su Perica i mama, a tekst je sledeći:
Perica: "Mama, hoćemo li u zoološkom vrtu videti rodu?"
Mama: "Narvno Perice!"
Perica: "Super! Baš me zanima da li će me prepoznati."
Mama: "Ha, ha, ha....
Perica: "Ha, ha, ha....

Odabir likova

Otvorimo novi projekat. U delu vezano za likove uradimo sledeće:

  • Obrišemo glavnog junaka Scratch-a - macu
  • Dodamo iz biblioteke lik Dee - on će biti Perica
  • Pericu u levi deo scene
  • Iz palete alata biramo Shrink, da bi Pericu malo smanjili
  • Dodamo iz bibliote lik Abby - ona će biti mama
  • Mamu postavimo u desni deo scene
  • Iz palete alata biramo Grow, da povećamop mamu
  • Biramo karticu Costumes, i mamu okrenemo prema Perici (Flip left-right)

Odabir pozadine

  • Iz biblioteke pozadina biramo pozadinu po izboru.

Blok-naredbe

Blok (scripts) naredbe koje ćemo koristiti su:

Grupa naredbi Blok naredba Objašnje
Sa ovom naredbom počinjema slaganje svih blok-naredbi
koje želimo da pokrenem kad kliknemo na zelenu zastavu.
Koristimo da naš lik prikaže tekst u obliku oblačića
i definišemo koliko to da bude prikazano u sekundama.
Odlaganje sledeće blok-naredbe za upisan broj sekundi.

NAPOMENA: prvo selektujemo lik za koji želimo da dodajemo blok-naredbe.

Koraci Perica Mama
1 Events - when flag clicked Events - when flag clicked
2 Looks - say (Mama, hoćemo li u zoološkom vrtu videti rodu?) for (3) secs Control - wait (3) secs
3 Control - wait (2) secs Looks - say (Naravno Perice!) for (2) secs
4 Looks - say (Super!) for (1) secs
Looks - say (Baš me zanima da li će me prepoznati.) for (2) secs
Control - wait (3) secs
5 Control - wait (1) secs Looks - say (Ha, ha, ha..) for (2) secs
6 Looks - say (Ha, ha, ha..) for (2) secs

Video uputstvo

NAPOMENA: U video snimku je napravljena animacija sa više elemenata, koje ćemo raditi u narednim lekacijama.

Vežba 1

Kreirati novi projekat sa novim likovima i pozadinom.

Učiteljica: Koje je ovo vreme?
Kupujem, kupuješ, kupuje, kupujemo…
Milica: Vreme rasprodaje.
Učiteljica: Ha, ha, ha...
Milica: Ha, ha, ha...

Vežba 2

Kreirati novi projekat sa novim likovima i pozadinom.

Počinje pismeni zadatak iz matematike.
Nastavnik: Perice, nadam se da te ovog puta neću uhvatiti da prepisuješ.
Perica: I ja se nadam, gospodine profesore.
Nastavnik: Ha, ha, ha...
Perica: Ha, ha, ha...