Predavanje

Linijski program - Menjanje kostima

Kroz ovu lekciju upoznaćemo se sa menjanjem kostima. U prošloj vežbi naši junaci su bili statični, a sad ćemo ih malo animirati.

Menjanje kostima znači da će u nekom trenutku naš lik, na primer, podići ruku, osmehnuti se, napraviti korak i slično.

Za primer koristićemo vic iz prošle lekcije, naši junaci vica su Perica i mama, sa tekstom:
Perica: "Mama, hoćemo li u zoološkom vrtu videti rodu?"
Mama: "Narvno Perice!"
Perica: "Super! Baš me zanima da li će me prepoznati."
Mama: "Ha, ha, ha....
Perica: "Ha, ha, ha....

Menjanje kostima najčešće radimo pre dijaloga, odnosno u nekim situacija posle.

Nove blok-naredbe

Nove Blok-naredbe (Scripts) koje ćemo koristiti su:

Grupa naredbi Blok naredba Objašnje
U padajućoj listi pojaviće se onoliko staviki koliko lik ima kostima.
Odabirom jedne od ponuđenih u tom trenutku će doći do promene kostima.

NAPOMENA: prvo selektujemo lik za koji želimo da dodajemo blok-naredbe.

Koraci Perica Mama
1 Events - when flag clicked Events - when flag clicked
2 Looks - Switch costume to (dee-b)
Looks - say (Mama, hoćemo li u zoološkom vrtu videti rodu?) for (3) secs
Looks - Switch costume to (abby-d)
Control - wait (3) secs
3 Control - wait (2) secs Looks - Switch costume to (abby-b)
Looks - say (Naravno Perice!) for (2) secs
4 Looks - Switch costume to (dee-a)
Looks - say (Super!) for (1) secs
Looks - Switch costume to (dee-e)
Looks - say (Baš me zanima da li će me prepoznati.) for (2) secs
Control - wait (3) secs
5 Control - wait (1) secs Looks - Switch costume to (abby-c)
Looks - say (Ha, ha, ha..) for (2) secs
6 Looks - Switch costume to (dee-a)
Looks - say (Ha, ha, ha..) for (2) secs

Video uputstvo

NAPOMENA: Primer koji smo radili je sa video snimka, sa manimalnim razlikama.

Vežba 1

Kreirati novi projekat sa novim likovima i pozadinom, kao i menjati kostime.

Perica: Mama, danas sam samo ja u celom odeljenju znao da odgovorim na jedno pitanje.
Mama: Bravo, sine, a koje je to pitanje bilo?
Perica: Ko je slomio prozor?
Mama: Ha, ha, ha...
Perica: Ha, ha, ha...

Vežba 2

Kreirati novi projekat sa novim likovima i pozadinom, kao i menjati kostime.

Mama: Sine zašto plačeš?
Perica: Sanjao sam da je izgorela škola.
Mama: Ne plači, to je bio samo san.
Perica: Znam, zato i plačem...
Mama: Ha, ha, ha...
Perica: Ha, ha, ha...