Predavanje

Linijski program - Prikazivanje/sakrivanje likova/pozadine

A sada malo da budemo režiseri. Svakodnevno gledamo filmove, reklame na televiziji. Imali smo priliku da vidimo dve osobe istovremeno u kadru kako razgovaraju.

Ali ima i slučaj kad dve osobe razgovaraju ali se samo jedan osoba vidi u kadru, odnosno u trenutku dok govori. Za to vreme ne vidimo drugu osobu.Zatim se pojavljuje druga osoba iz drugog ugla, a prvu osobu u tom trenutku nevidimo.Da malo pojasnimo. Dok priča jedan lik samo se on vidi u kadru, u našem slučaju sceni. Iza njega se vidi jedna pozadina. A kad se pojavi drugi lik iza njega je druga pozadina.

Pored animacija sa kostimima iz prošle lekcije, naš vic proširujemo sa pojavljivanjem i sakrivanjem likova i pozadine.

Tekst i junake vica ne menjamo.
Perica: "Mama, hoćemo li u zoološkom vrtu videti rodu?"
Mama: "Narvno Perice!"
Perica: "Super! Baš me zanima da li će me prepoznati."
Mama: "Ha, ha, ha....
Perica: "Ha, ha, ha....

Odabir pozadine

Dodajemo dve pozadine. Slika pozadine garden rock koristićemo za pericu, a za mamina pozadina je brick wall and stairs.

Nove blok-naredbe

Nove Blok-naredbe (Scripts) koje ćemo koristiti su:

Grupa naredbi Blok naredba Objašnje
U padajućoj listi pojaviće se onoliko staviki
koliko ima pozadina u Backdrop kartici.
Odabirom jedne od ponuđenih promeniće se slika
pozadineu u tom trenutku.
Komanda koja prikazuje lik na sceni.
Komanda koja sakriva lik na sceni.

Izrada projekta

NAPOMENA: blok-naredbe koje smo dodali su označene tačkicama sa leve strane.

Perica Mama

Vežba 1

Kreirati novi projekat sa novim likovima i pozadinom, kao i menjati kostime.

Mama: Da li si imao kontrolni danas?
Perica: Jesam.
Mama: I, jesi li imao problema s pitanjima?
Perica: Ne, samo sa odgovorima.
Mama: Ha, ha, ha...
Perica: Ha, ha, ha...

Vežba 2

Kreirati novi projekat sa novim likovima i pozadinom, kao i menjati kostime.

Učiteljica: Koje dobro delo ste danas učinili?
Perica: Ja sam pomogao jednoj starici da pređe ulicu.
Učiteljica: Bravo Perice, to je dobro delo. A ti, Jovice?
Jovica: Ja sam pomagao Perici.
Učiteljica: Bravo Jovice, i to je dobro delo. A ti, Ivice?
Ivica: Ja sam pomagao Perici i Jovici.
Učiteljica: Pa zar im je trebala i tvoja pomoć?
Ivica: Nego šta, starica se toliko otimala, tako da smo je Jovica i ja vukli. A Perica ju je gurao preko ulice.
Učiteljica: Ha, ha, ha...
Perica, Jovica, Ivica: Ha, ha, ha...