Predavanje

Linijski program - Vežba

Primer linisjskog programa najbolje je ponoviti praveći animaciju jednog vica. Junaci vica su Perica i učiteljica, a tekst je sledeći:

Učiteljica: Perce, zašto juče nisi bio u školi?
Perica: Izvinite, mama mi je napisala opravdanje.
Učiteljica: A šta ti je bilo?
Perica: Ne znam, nisam pročtao šta je napisala.
Učiteljica: Ha, ha, ha....
Perica: Ha, ha, ha....

Odabir likova

Otvorimo novi projekat. U delu vezano za likove uradimo sledeće:

  • Obrišemo glavnog junaka Scratch-a - macu
  • Dodamo iz biblioteke likove po želji za učiteljicu i Pericu
  • Na kartici Costumes proverimo da li naši likovi imaju dva ili više kostima
  • Ako je potrebno iz palete alata biramo Shrink, da bi smanjili, odnosno Grow, da bi povećali naše likove

Odabir pozadine

  • Iz biblioteke pozadina biramo dve pozadinu, jednu za učiteljicu, a drugu za pericu.
  • Preporuka je da pozadinama promenimo imena (za Pericinu pozadinu - BD Perica, za uciteljicinu pozadinu - BD učiteljica)
  • Koristićemo još dve pozadine, jednu pozadinu za najavu vica, a drugu za kraj vica.

Blok-naredbe

Blok (scripts) naredbe koje ćemo koristiti su:

Grupa naredbi Blok naredba Objašnje
Sa ovom naredbom počinjema slaganje svih blok-naredbi
koje želimo da pokrenem kad kliknemo na zelenu zastavu.
Koristimo da naš lik prikaže tekst u obliku oblačića
i definišemo koliko to da bude prikazano u sekundama.
Odlaganje sledeće blok-naredbe za upisan broj sekundi.
U padajućoj listi pojaviće se onoliko staviki koliko lik ima kostima.
Odabirom jedne od ponuđenih u tom trenutku će doći do promene kostima.
U padajućoj listi pojaviće se onoliko staviki
koliko ima pozadina u Backdrop kartici.
Odabirom jedne od ponuđenih promeniće se slika
pozadineu u tom trenutku.
Komanda koja prikazuje lik na sceni.
Komanda koja sakriva lik na sceni.

I deo - dijalog

NAPOMENA: prvo selektujemo lik za koji želimo da dodajemo blok-naredbe.

Koraci Učiteljica Perica
1 Events - when flag clicked Events - when flag clicked
2 Looks - say (Perce, zašto juče nisi bio u školi?) for (3) secs Control - wait (3) secs
3 Control - wait (3) secs Looks - say (Izvinite, mama mi je napisala opravdanje.) for (3) secs
4 Looks - say (A šta ti je bilo?) for (3) secs Control - wait (3) secs
5 Control - wait (3) secs Looks - say (Ne znam, nisam pročtao šta je napisala.) for (3) secs
6 Looks - say (Ha, ha, ha..) for (2) secs Control - wait (2) secs
7 Control - wait (2) secs Looks - say (Ha, ha, ha..) for (2) secs

II deo - menjamo kostime

NAPOMENA: dodate blok naredbe su označene sa tačkicom s leve strane.

Koraci Perica Mama

III deo - Likovi sakri/prikaži

NAPOMENA: dodate blok naredbe su označene sa tačkicom s leve strane.

Koraci Perica Mama

IV deo - Pozadina sakri/prikaži

NAPOMENA: dodate blok naredbe su označene sa tačkicom s leve strane.

Koraci Perica Mama