Predavanje

Upravljanje likom

Lepo smo savladali linijske strukture i zabavili se sa raznim vicevima, a najčešće smo imali lik Perica kao najomiljeni lik koji je bio zastupljen u svakom vicu.

Lavirint

Počećemo da pravimo jednu jednostavnu igricu koje je poznata pod imenom Lavirint. Jedna od prvih igrica pojavom računara. Igricu ćemo sklapati iz časa u čas. Ova igrica će od nas tražiti da naučimo i ostale programske strukture i varijable (promenljive).

Blok-naredbe

Blok (scripts) naredbe koje ćemo koristiti su:

Grupa naredbi Blok naredba Objašnje
Sa ovom naredbom odabiramo taster koji će aktivira blok-naredbe.
Koristimo da naš lik usmerimo pod određenim uglom.
Koristimo da naš lik pomeramo za neveden broj koraka (piksela).

Odabir lika

Otvorimo novi projekat. U delu vezano za likove uradimo sledeće:

 • Obrišemo glavnog junaka Scratch-a - macu
 • Dodamo iz biblioteke lik Beetle
 • Na kartici Costumes proverimo da li naši likovi imaju dva ili više kostima
 • Ako je potrebno iz palete alata biramo Shrink, da bi smanjili, odnosno Grow, da bi povećali naše likove

Komande za upravljanje

NAPOMENA: prvo selektujemo lik za koji želimo da dodajemo blok-naredbe.

Odabir pozadine

 • Selektujemo pozadina.
 • Obaderemo tab-karticu Backdrops
 • Na beloj površini nacrtamo latirint.

Leti papagaj

Napravićemo još jednu igricu sa likom koji se neće okretati, nego ćemo ga pokretati desno, levo, gore i dole.

Blok-naredbe

Blok (scripts) naredbe koje ćemo koristiti su:

Grupa naredbi Blok naredba Objašnje
Sa ovom naredbom odabiramo taster koji će aktivira blok-naredbe.
Koristimo da naš lik usmerimo desno (10) odnossno levo (-10).
Koristimo da naš lik usmerimo gore (10) odnossno dole (-10).
Koristimo da naš lik menja kostime - imamo utisak da se kreće i maše krilima.

Odabir lika

Otvorimo novi projekat. U delu vezano za likove uradimo sledeće:

 • Obrišemo glavnog junaka Scratch-a - macu
 • Dodamo iz biblioteke lik Parrot
 • Na kartici Costumes proverimo da li naši likovi imaju dva ili više kostima
 • Ako je potrebno iz palete alata biramo Shrink, da bi smanjili, odnosno Grow, da bi povećali naše likove

Komande za upravljanje

NAPOMENA: prvo selektujemo lik za koji želimo da dodajemo blok-naredbe.

Odabir pozadine

NAPOMENA: za sada nećemo dodavati pozadinu niti crtati.

Vežba

Ponovite pređeno gradivo:

 • Odaberite lik po izboru.
 • Dodelite komande za upravljanje.
 • Za pozadinu nacrtajte lavirnt.