Predavanje

Uvođeje promenljive

Nastavljamo sa pravljenjem igrica. Ali ovaj put u igrici imaćemo i osvojene bodove.

Papagaj

Pravimo igricu u kojoj papagaj hvata lopte, i svaka uhvaćena lopta donosi nam bodove. Prošli čas smo započeli, tako što smo napravili komande za pomeranje našeg junaka. Ova igrica će od nas tražiti da naučimo promenjive.

Blok-naredbe

Blok (scripts) naredbe koje ćemo koristiti su:

Grupa naredbi Blok naredba Objašnje
Postavljemo početnu vrednost varijabli (promenljivoj).
Koristimo da naš lik glizi po sceni za određen broj sekundi na određenu poziciju.
Koristimo da se izabere slučajna vrednost između zadatih brojeva.
Koristimo da ako naš lik dodirne drugi lik
Vredsno varijable menjamo za jedan (1), upisivanjme druge vrednosti menjamo vrednost za tu drugu vrednost.

Komande za upravljanje

NAPOMENA: prvo selektujemo lik papagaja.

Da bi mogle da evidentiramo sakupljne bodove, moramo kreirati varijablu (promenljivu). Varijabla je najbolje zamisliti jednu kutiju u koju stavljamo jedan broj. Ali mi u toj kutiji možemo taj broj da zamenimo sa nekim drugim brojem

Zatim, dodajemo blok-naredbe.

Odabir lopti

Iz biblioteke likova izaberite loptu i dodelite sledeće komande.

NAPOMENA: Svakoj lopti treba dodati ove komande. I zameniti vrednost Y.

NAPOMENA: Po želji može se menjati i vredsnot bodova. Da neka lopta donosi više ili manje bodova. A može i negativni bodovi.

Vežba

Ponovite pređeno gradivo:

  • Odaberite jednu životinju po izboru.
  • Odaberite šta će skupljati (neke druge životinje ili biljke).
  • Dodelite komande za upravljanje.
  • Dodelite komande za prikupljanje bodova.