Predavanje

Igrica - Život pod morem

Igrica život pod morem je inspiracija na crtani film koji je svima poznat. Ako slučajno neko nie gledao ovaj crtani film evo naslovne numere. Preporučujem svim da ga pogledaju.Uvod u igricu

Pravimo igricu u kojoj kraba hvata ribice, i svaka uhvaćena ribica donosi nam bodove. Ali ako kraba uhvati zvezdu onda je kraj igrice.

Blok-naredbe

Blok (scripts) naredbe koje ćemo koristiti su:

Grupa naredbi Blok naredba Objašnje
Varijabla se prikazuje na sceni.
Varijable se ne prikazuje na sceni.
Ako se pritisne (leva strelica) taste
Matematičke operacije: množenje, delenje, sabiranje i oduzimanje.
Aktiviranje poruke (kraj-igrice) i čekaj.
Kada se aktivira poruka šta treba da radi.

Poruke

Poruke služe da se izvri poseba blok naredbi, u našem slučaju da zaustavi igricu.

Kreiranje poruke:

1. korak - otvorimo padajuću listu 2. korak - unesemo ime poruke 3. korak - blok naredbe na raspolaganju

Pozadina

Prvo ćemo napraviti pozadine. Prva pozadina će biti najava igrice (crtamo je), zatim iz biblioteke uzimamo pozadinu mora, poslednja pozadina je kraj igrice (crtamo je). Nazive pozadina dodelite kao što je ispod slika.

pocetak pozadina kraj

Varijable

Naše ribice i zvezda će padati od gore prema dole, što znači da će počtna Y pozicija biti 180, a kliziće do -180. Želimo da nam se ribice i zvezda pojave ne uvek sa istog mesta, moramo da uvedemo za svaku od njih posebnu varijablu. Tako da ćemo za Ribica1 definisati varijablu X-ribica1, za Ribica2 definisati varijablu X-ribica2, za Ribica3 definisati varijablu X-ribica3, za Ribica4 definisati varijablu X-ribica4 i ta Zvezda definisati varijablu X-zvezda.

I treba nam varijabla koja će pamtiti naše bodove.

Likovi - (Sprites)

Kraba

Ribica

NAPOMENA: Ribicu treba duplirati četiri puta ili više po želji. Dve ribice okrenuti na drugu stranu. Po želji pored ribice možemo staviti broj bodova koji ona nosi, kao i povećati odnosno smanjiti ribicu sa komandama Grow i Shrink

Zvezda